You are currently viewing THẾ GIỚI TRÒ CHƠI

THẾ GIỚI TRÒ CHƠI

Chiến thắng giải thưởng cùng TOPTREND GAMING trị giá 47,000,000đ

THỜI GIAN GIẢI ĐẤU:

  • A. Từ 00:00:00 15/07/2019 đến 23:59:59 21/07/2019 (GMT+8)
  • B. Từ 00:00:00 22/07/2019 đến 23:59:59 28/07/2019 2019 (GMT+8)

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG:

  • Từ 00:00:00 15/07/2019 đến 23:59:59 21/07/2019 (GMT+8)
Thứ Hạng Số Lượng Giải Thưởng Tiền Thưởng (VND)
1 1 5,777
2 1 4,777
3 1 3,777
4 1 2,777
5 1 1,777
6 – 15 10 277
16 – 25 10 177
TỔNG 25 23,777
  • Từ 00:00:00 22/07/2019 đến 23:59:59 28/07/2019 (GMT+8)
Thứ Hạng Số Lượng Giải Thưởng Tiền Thưởng (VND)
1 1 5,777
2 1 4,777
3 1 3,777
4 1 2,777
5 1 1,777
6 – 15 10 277
16 – 25 10 177
TỔNG 25 23,777

CÁC TRÒ CHƠI HỢP LỆ (TTG H5 GAMES)

Số Thứ Tự Tên Trò Chơi
1 Mad Monkey 2
2 Wild Kart Racers
3 Fairy Hollow
4 Golden Buffalo
5 3 Diamonds
6 Dragon Palace
7 Lost Temple
8 Chilli Gold
9 Crazy 8’s
10 Golden Pig

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

  • Người chơi có tổng cược cao nhất trong các trò chơi hợp lệ vào cuối thời gian khuyến mãi sẽ giành được các giải thưởng tương ứng.
  • Thành viên cần có tổng cược yêu cầu tối thiểu là 8,600 VND
  • 25 thành viên đứng đầu bảng xếp hạng là người chiến thắng giải đấu và 50 thành viên đứng đầu sẽ được hiển thị trên bảng xếp hạng
  • Mỗi thành viên tham gia chương trình cần đọc và chấp nhận quy định này.
  • W88 có quyền sửa đổi, hủy bỏ hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào.