You are currently viewing SÔI ĐỘNG CÙNG EURO CUP – RINH NGAY THƯỞNG LỚN VỚI PRAGMATIC PLAY

SÔI ĐỘNG CÙNG EURO CUP – RINH NGAY THƯỞNG LỚN VỚI PRAGMATIC PLAY

Thắng lớn mỗi ngày với tổng giải thưởng lên tới 4,140,000,000 VND

Thời Gian Khuyến Mãi:

Số Lượng Tên Giải Đấu Thời Gian
1 Giải Đấu 18:00 (GMT+8) 20/05/2021 đến 17:59 (GMT+8) 27/05/2021
Số Nhân May Mắn
2 Giải Đấu 18:00 (GMT+8) 27/05/2021 đến 17:59 (GMT+8) 03/06/2021
Số Nhân May Mắn
3 Giải Đấu 18:00 (GMT+8) 03/06/2021 đến 17:59 (GMT+8) 10/06/2021
Số Nhân May Mắn
4 Giải Đấu 18:00 (GMT+8) 10/06/2021 đến 17:59 (GMT+8) 17/06/2021
Số Nhân May Mắn
5 Giải Đấu 18:00 (GMT+8) 17/06/2021 đến 17:59 (GMT+8) 24/06/2021
Số Nhân May Mắn
6 Giải Đấu 18:00 (GMT+8) 24/06/2021 đến 17:59 (GMT+8) 01/07/2021
Số Nhân May Mắn
7 Giải Đấu 18:00 (GMT+8) 01/07/2021 đến 17:59 (GMT+8) 08/07/2021
Số Nhân May Mắn
8 Giải Đấu 18:00 (GMT+8) 08/07/2021 đến 17:59 (GMT+8) 15/07/2021
Số Nhân May Mắn
9 Giải Đấu 18:00 (GMT+8) 15/07/2021 đến 17:59 (GMT+8) 22/07/2021
Số Nhân May Mắn
10 Giải Đấu 18:00 (GMT+8) 22/07/2021 đến 17:59 (GMT+8) 29/07/2021
Số Nhân May Mắn

 

MỨC CƯỢC TỐI THIỂU YÊU CẦU

Tiền Tệ USD CNY IDR THB VND KRW MYR INR
Tối Thiểu 0.35 2.5 2,000 10 8,000 350 1.5 25

 

MỨC CƯỢC YÊU CẦU TẠI SỐ NHÂN MAY MẮN

Tiền Tệ USD CNY IDR THB VND KRW MYR INR
Tối Thiểu 0.35 2.5 2,000 10 8,000 350 1.5 25
Tối Đa 5 35 75,000 150 115,000 6,250 20 375
Thắng Tối Đa 5,000 35,000 75,000,000 150,000 115,000,000 6,250,000 20,000 375,000

 

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN GIẢI ĐẤU

 1. Người chiến thắng giải đấu dựa trên tổng số tiền đặt cược cao nhất.
 2. Số Điểm = Tổng số tiền đặt cược quy đổi sang tiền tệ USD.
 3. Giải đấu diễn ra hàng tuần, bắt đầu từ thứ 3 tuần này đến thứ 3 tuần kế tiếp
  Áp dụng từ 18:00 (GMT+8) 20/05/2021 đến 17:59 (GMT+8) 29/07/2021. Có 10 Giải đấu trong thời gian khuyến mãi.
 4. Trò chơi áp dụng: Tất cả các trò chơi của Pragmatic Play ngoại trừ Money Roll, Irish Charms, 888 Gold, Diamonds are Forever 3 lines, Queen of Gold, Table Games, Video Poker.
 5. Nếu có từ hai người chơi trở lên có số điểm bằng nhau trong bảng xếp hạng của giải đấu, người chơi nào đạt điểm số đó trước sẽ có vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng.
 6. Bảng xếp hạng sẽ hiển thị trên trong các trò chơi áp dụng.
 7. Giải thưởng sẽ được cập nhật và thông báo tới thành viên trong vòng 3 ngày làm việc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc và cần phải trải qua 01 vòng trước khi thực hiện giao dịch rút tiền
 8. W88 có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
 9. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHO SỐ NHÂN MAY MẮN MỖI NGÀY

 1. Người chơi có thắng gấp tới 1000 lần so với mức đặt cược tại Số Nhân May Mắn Mỗi Ngày.
 2. Hệ số nhân giải thưởng sẽ được sử dụng để xác định số tiền thưởng cuối cùng (số tiền đặt cược x hệ số nhân thắng). Đặt cược lớn để có cơ hội thắng cực khủng lên đến VND 115,000,000 trong một lần quay.
  Ví Dụ:
  Số Tiền Cược 16,000 VND
  Hệ số nhân thắng: X 500
  TỔNG TIỀN THƯỞNG : 8,000,000 VND
 3. Giải thưởng sẽ được tính dựa vào cập số nhân với tiền cược. Số tiền đặt cược tối đa đủ điều kiện để tính giải thưởng là 115,000 VND. Nếu đặt cược vượt quá 115,000 VND, giá trị thêm quá 115,000,000 VND sẽ không được sử dụng để tính giải thưởng
  Ví Dụ:
  Số Tiền Cược: 120,000 VND
  Số tiền đặt cược đủ điều kiện để tính giải thưởng: 115,000 VND
  Hệ số nhân thắng: X 1000
  TỔNG TIỀN THƯỞNG : 115,000 X 1000 = 115,000,000 VND
 4. 888 giải thưởng trị giá 184,000,000 VND sẽ được trao cho những người chơi may mắn mỗi tuần trong thời gian khuyến mãi.
 5. Áp dụng cho tất cả trò chơi của Pragmatic Play ngoại trừ All table games, All video poker, Money Roll, Irish Charms, 888 Gold, Diamonds are Forever 3 Lines, Keno, Queen of Gold, KTV, Hockey League, Aladdin’s Treasure, Lady Of The Moon, Tales Of Egypt, Sugar Rush, Sugar Rush Winter, Sugar Rush Valentine’s Day, Sugar Rush Summer Time, Spooky Fortune, Great Reef, Glorious Rome, Fruity Blast, Dwarven Gold, Devil’s 13, Crazy 7s, Busy Bee.
 6. Giải thưởng sẽ được cập nhật và thông báo tới thành viên trong vòng 3 ngày làm việc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc và cần phải trải qua 01 vòng trước khi thực hiện giao dịch rút tiền
 7. W88 có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
 8. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG MỖI TUẦN

Xếp Hạng USD CNY IDR THB VND KRW MYR INR
1 1,000 7,000 15,000,000 30,000 23,000,000 1,250,000 4,000 70,000
2 700 4,900 10,500,000 21,000 16,100,000 875,000 2,800 49,000
3 500 3,500 7,500,000 15,000 11,500,000 625,000 2,000 35,000
4 – 5 400 2,800 6,000,000 12,000 9,200,000 500,000 1,600 28,000
6 – 10 200 1,400 3,000,000 6,000 4,600,000 250,000 800 14,000
11 – 50 100 700 1,500,000 3,000 2,300,000 125,000 400 7,000
51 – 100 30 210 450,000 900 690,000 37,500 120 2,100
101 – 150 10 70 150,000 300 230,000 12,500 40 700
Tổng 10,000 70,000 150,000,000 300,000 230,000,000 12,500,000 40,000 700,000

 

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG SỐ NHÂN MAY MẮN MỖI NGÀY

# Giải Thưởng Hệ Số Nhân Thắng USD CNY IDR THB VND KRW MYR INR
1 X 1000 500 3,500 7,500,000 15,000 11,500,000 587,500 2,000 35,000
2 X 500 500 3,500 7,500,000 15,000 11,500,000 587,500 2,000 35,000
10 X 250 1,250 8,750 18,750,000 37,500 28,750,000 1,468,750 5,000 87,500
55 X 50 $1,375 9,625 20,625,000 41,250 31,625,000 1,615,625 5,500 96,250
120 X 30 1,800 12,600 27,000,000 54,000 41,400,000 2,115,000 7,200 126,000
300 X 10 1,500 10,500 22,500,000 45,000 34,500,000 1,762,500 6,000 105,000
200 X 8 800 5,600 12,000,000 24,000 18,400,000 940,000 3,200 56,000
200 X 5 500 3,500 7,500,000 15,000 11,500,000 587,500 2,000 35,000
Tổng: 888 8,225 57,575 123,375,000 246,750 189,175,000 9,664,375 32,900 575,750

 

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN:

WEBSITE VÀ APP: