You are currently viewing REFER A FRIEND – GET BIG BONUS WITH W88 AUSTRALIA

REFER A FRIEND – GET BIG BONUS WITH W88 AUSTRALIA

Refer friends and get your bonus now at W88!

PROMOTION OFFER:

 1. Promotion start from 09 January 2021 00:00:00 (GMT+8) until 08 February 2021 23:59:59 (GMT+8).
 2. This promotion is open for all W88 with active account from Australia and using AUD currency only.
 3. To join this promotion members must have existing account and have history deposit minimum AUD 5 since registration of your account.

TERMS & CONDITIONS:

 1. For every one successful referral referrer will get bonus AUD 5.
 2. The friends who register must have history successful deposit minimum AUD 5 within 07 days since their registration.
 3. Free bet is subject to 1 times rollover.
 4. Referrer can claims up to 5 times for the bonus.
 5. W88.com reserves the right to withdraw the availability of any offer to any member or a group/syndicate member at any time and at our sole and absolute discretion.
 6. Draw result, both sides bet voided, cancelled game or bets placed containing selection of odds less than 0.5 or 1.50 (Decimal odds) are excluded in rollover calculation.
 7. W88 reserves the right to cancel this promotion at any time, either for all players or individual players.
 8. W88 General Promotion terms and conditions and Terms of Use Apply.

 

=============================

Phiên bản tiếng Việt:

MỜI BAO NHIÊU BẠN – NHẬN BẤY NHIÊU QUÀ!

Giới thiệu bạn bè cùng tham gia W88 và nhận rất nhiều phần thưởng hấp dẫn!

THÔNG TIN KHUYẾN MÃI:

 1. Chương trình bắt đầu từ ngày 09 tháng 1 năm 2021 00:00:00 (GMT+8)cho tới 08 tháng 2 năm 2021 23:59:59 (GMT+8).
 2. Khuyến mãi dành cho tất cả các thành viên tại Úc và có sở hữu tài khoản sử dụng tiền tệ AUD.
 3. Để tham gia, thành viên cần sở hữu một tài khoản chơi tại W88 và có lịch sử nạp tối thiểu là 5 AUD kể từ lúc đăng ký.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN:

 1. Với mỗi một tài khoản giới thiệu thành công, người giới thiệu sẽ nhận được ngay 5 AUD.
 2. Để hợp lệ, người được giới thiệu cần phải có tối thiểu 1 lệnh gửi tiền với số tiền là 5 AUD trong vòng 7 ngày kể từ lúc đăng ký tài khoản.
 3. Tiền thưởng cần trải qua 1 vòng cược trước khi rút tiền.
 4. Người giới thiệu có thể nhận khuyến mãi tối đa là 5 lần – tương ứng với 5 người bạn giới thiệu thành công.
 5. W88 có quyền hủy khuyến mãi này đối với bất kỳ thành viên hay một nhóm thành viên có dấu hiệu gian lận tham gia tại bất kỳ thời gian nào và tùy thuộc vào quyết định của W88.
 6. Tất cả cược hủy, cược hòa, cược vô hiệu, cược đặt 2 bên và kiểu cược Dec dưới 1.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odds dưới 0.5; HK odds dưới 0.50; Indo odds dưới -2.00 và US odds dưới -200) sẽ không được tính vào tổng tiền tái đặt cược..
 7. W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào với toàn bộ người chơi hoặc với thành viên cụ thể.
 8. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP