You are currently viewing Giải đáp thắc mắc về việc rút tiền tại W88

Giải đáp thắc mắc về việc rút tiền tại W88

Thành Viên có thể rút tiền từ tài khoản tại W88 qua hình thức sau:

 • Chuyển Khoản Qua Ngân Hàng Địa Phương
 • Ví Điện Tử Nội Địa ( Bảo Kim )
 • Thẻ Cào Điện Thoại

 

Các Thông Tin Yêu Cầu Cung Cấp

Khi yêu cầu giao dịch rút tiền, theo chỉ dẫn cũng như yêu cầu của chúng tôi , thành viên cần gửi một hoặc các chứng từ/ giấy tờ sau :

 • Một hình ảnh giấy chứng thư bản gốc có ảnh và dấu mộc rõ ràng.
 • Một bản sao, chứng minh được số tài khoản ngân hàng cho tài khoản hưởng lãi, phải hoàn tất trước và được kèm trên hồ sơ.
 • Một bản sao Thẻ ghi nợ/Debit Card (gồm cả hai mặt trước và sau ), phải hoàn tất trước và được kèm trên hồ sơ.

 

Các giấy tờ có thể gửi đến hộp thư email banking@w88.com hoặc infovn@w88.com .

Rút Tiền Lần Đầu:

Đối với yêu cầu rút tiền lần đầu tiên, Thành Viên cần phải cung cấp tất cả các thông tin chi tiết theo yêu cầu cho mục đích an toàn và theo quy định phù hợp với chính sách bảo mật rút tiền của W88, sau đó xin lòng chờ trong vòng 3 ngày làm việc hành chính để chúng tôi xem xét và xác minh việc rút tiền với bộ phận Tài Chính của chúng tôi trước khi lệnh rút tiền có thể thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Chi tiết các phương thức rút tiền:

a. Tôi muốn rút tiền từ W88 về tài khoản ngân hàng bằng cách nào?

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Thành viên cần đăng nhập tài khoản W88

 • Nhấp chọn Quỹ $ > Rút tiền > Chuyển khoản ngân hàng.
 • Điền số tiền rút, chọn ngân hàng rút tiền, điền số điện thoại nhận thông báo.
 • Nhấp Rút tiền để hoàn tất yêu cầu.

 

b. Tôi muốn rút tiền từ W88 về ví điện tử Bảo kim bằng cách nào?

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Thành viên cần đăng nhập tài khoản W88

 

 • Nhấp chọn Quỹ $ > Rút tiền > Ví Điện Tử Nội Địa.
 • Điền số tiền rút và email đăng ký tài khoản Bảo Kim.
 • Nhấp Rút tiền để hoàn tất yêu cầu.

 

 

Lưu Ý:

 • Thành viên cần liên hệ hỗ trợ trực tuyến xác minh thông tin tài khoản với lần rút tiền lần đầu qua phương thức này.

c. Tôi muốn rút từ tài khoản W88 thông qua thẻ cào điện thoại bằng cách nào?

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Thành viên cần đăng nhập tài khoản W88

 • Nhấp chọn Quỹ $ > Rút tiền > Thẻ Cào Điện Thoại.
 • Chọn nhà mạng thẻ cào và mệnh giá thẻ cào muốn rút.
 • Nhấp Rút tiền để hoàn tất yêu cầu.

 

Lưu Ý:

 • Thành viên cần liên hệ hỗ trợ trực tuyến xác minh thông tin tài khoản với lần rút tiền lần đầu qua phương thức này.
 • Thông tin thẻ cào sẽ được gửi về tin nhắn điện thoại và email đăng ký tài khoản W88 của thành viên.