You are currently viewing CHƠI KHÔNG NGỪNG – NHẬN THƯỞNG KHÔNG DỪNG

CHƠI KHÔNG NGỪNG – NHẬN THƯỞNG KHÔNG DỪNG

Để cảm ơn sự gắn bó và ủng hộ của thành viên dành cho W88, bạn chỉ cần đăng nhập và có ít nhất 1 vé cược hợp lệ trong thời gian khuyến mãi là thành viên đã có cơ hội nhận thưởng từ W88.

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:

 • Từ 00:00:01 16/11/2019 đến 23:59:59 30/11/2019 (GMT+8), áp dụng cho tất cả thành viên đăng ký tiền tệ VND.

ĐIỀU KIỆN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

 1. Dành cho 888 thành viên đăng ký đầu tiên và có tổng cược cao nhất trong thời gian diễn ra khuyến mãi.
 2. Dựa vào số ngày có vé cược hợp lệ phát sinh ở bất kì sản phẩm nào tại W88, thành viên nhận thưởng như sau:
NGÀY CƯỢC GIẢI THƯỞNG
01 60 điểm thưởng
05 350 điểm thưởng
10 800 điểm thưởng
15 1500 điểm thưởng
 1. Ví dụ: Thành viên có 12 ngày cược hợp lệ, điểm thưởng nhận được sẽ là: 10 ngày + 2*01 ngày = 800 + 2*60 = 920 điểm thưởng.

CÁCH THỨC THAM GIA:

 • Để tham gia, thành viên nhấp vào mục “ĐỔI KHUYẾN MÃI” và xác nhận trước 23:59:59 ngày 30/11/2019 (GMT+8). Thành viên đăng kí trước hay sau thời gian Khuyến mãi sẽ không được tính hợp lệ.

CÁCH THỨC NHẬN THƯỞNG:

 1. Điểm thưởng sẽ được cập nhật vào quỹ điểm của thành viên sau khi W88 liên hệ thông báo nhận thưởng thành công.

QUY ĐỊNH KHUYẾN MÃI:

 1. Điểm thưởng sau khi nhận thành viên có thể quy đổi ra tiền cược miễn phí và rút tiền ngay mà không cần cược lại.
 2. Kết quả sẽ được công bố trong vòng 05 ngày sau khi khuyến mãi kết thúc. Trong vòng 15 ngày (kể từ ngày khuyến mãi kết thúc), nếu W88 không thể liên hệ với thành viên, giải thưởng xem như mất hiệu lực và bị hủy bỏ.
 3. Tất cả cược hủy, cược vô hiệu và cược đặt hai bên sẽ không hợp lệ cho khuyến mãi.
 4. W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào và từ chối trao giải thưởng cho các thành viên lạm dụng chương trình khuyến mãi.
 5. Các QUY ĐỊNH CHUNG về khuyến mãi của W88 được áp dụng.